Podpůrný rozhovor a relaxační cvičení

Tato cvičení jsou založena na předpokladu, že naše mysl a tělo jsou navzájem těsně propojeny a vzájemně se ovlivňují. Po příjemném, radostném zážitku se většinou cítíme dobře i „po těle“. A naopak, je-li naše tělo zdravé a silné, máme lepší náladu a lépe se vyrovnáváme s každodenními starostmi. Cvičením lze tedy příznivě ovlivnit vlastní psychiku skrze tělo. Při relaxačních cvičeních nejde o výkony, ale o dobrý pocit a respekt k vlastnímu tělu. V podpůrném rozhovoru není nutné řešení, ale sdílení starostí a problémů s další osobou. Využívá se v případech, kdy je třeba doprovodit danou osobu v obtížné životní situaci a neočekává se změna, ale podpora a spoluúčast v těžké situaci. V daných případech lze spolupráci doplnit i o relaxační cvičení.


Cílem cvičení je:

  • uvolnění a odstraňování únavy
  • nácvik zvládání stresu
  • lepší porozumění projevům vlastního těla
  • efektivnější hospodaření s vlastní energií

Cvičení představuje vhodný doplněk jiných druhů terapie, ale i samostatný způsob péče o vlastní duševní pohodu. Cvičení zahrnuje práci s tělem, dechová cvičení, relaxace a imaginativní techniky.

Relaxační cvičení jsou určena dospělým, eventuálně dospívajícím zájemcům, jsou vhodná i pro starší osoby.

Zájemci se mohou přihlašovat průběžně v poradně nebo na telefonním čísle 487 853 203.