V čem Vám můžeme pomoci?

Pracovníci poradny pomáhají hledat řešení lidem v obtížných životních situacích. Poskytují odbornou radu a lidskou účast v otázkách osobnostních, vztahových, výchovných a sociálně právních.

Jak to v poradně probíhá?

První návštěvě říkáme vstupní pohovor
Tento rozhovor vede sociální pracovnice nebo poradce. Jeho účelem je poznat Vaší situaci, pojmenovat problém a domluvit se na konkrétním cíli spolupráce. V závěru rozhovoru si domluvíte termín další konzultace u pracovníka poradny, který Vám na základě své odbornosti může nejlépe pomoci.
Vstupní rozhovor trvá obvykle 45 – 60 minut.

Jakou formu spolupráce Vám můžeme nabídnout?

Individuální – tj. klient a poradce Párová – tj. pár a 1-2 poradci Rodinná – tj. rodina a 1-2 poradci Skupinová – 10 – 12 klientů a 2 poradci Vhodný způsob práce Vám navrhne sociální pracovnice nebo Váš poradce při vstupním rozhovoru. Záleží také na vás, kterému způsobu dáte přednost.

S jakými odborníky se v poradně setkáte?

manželský a rodinný poradce, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice více >> Dále je důležité vědět, že: Služby poradny jsou poskytovány zdarma a mohou mít anonymní charakter. Veškeré údaje o klientech jsou důvěrné.