Psychoterapie a poradenství

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je záměrné, zdůvodněné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným profesionálem.

Cílem psychoterapie je dosažení, obnovení, rozvoj či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život bezpečný, podněcující, uspokojivý a příjemný, a to především v aspektech osobních, pracovních, zdravotních a sociálních.

Psychoterapeut pomáhá lidem s vážnými osobnostními i vztahovými problémy, jeho práce je často dlouhodobá – trvá několik měsíců nebo i let.Co je poradenství? 

Jde zpravidla o krátkodobější kontakt poradce s klientem než v psychoterapii. Zaměřuje se spíše na řešení aktuální situace než na hlubší změny osobnosti. 
Někdy se nesetkává poradce pouze s jedním z klientů, ale s celou rodinou nebo s částí rodiny. Takovému poradci říkáme manželský a rodinný poradce. Problémy se většinou týkají více členů rodiny najednou, i když to tak někdy na první pohled nevypadá. Manželský a rodinný poradce pomůže lidem porozumět, jak jejich chování ovlivňuje ostatní a pomůže najít možnosti, jak by rodina mohla své problémy řešit jiným způsobem než doposud. 

Co můžete od návštěvy v poradně očekávat?

Prvnímu setkání říkáme vstupní rozhovor. Poradce vám většinou položí několik základních otázek,

aby získal celkový přehled o vašem životě. Na tyto informace se vás ještě před setkáním s poradcem může zeptat i sociální pracovnice.

Cílem tohoto vstupního rozhovoru je nejen zmapování vaší situace, vymezení problému, ale i stanovení konkrétního cíle spolupráce. Máte samozřejmě právo se podrobně vyptat na vše, co potřebujete vědět, aby váš vstup do poradny nebyl spojen s nejasnostmi.

Konzultace trvá 45 – 60 minut, poradce nebo terapeut s vámi většinou domluví podle potřeby další setkání.. Další setkávání probíhají zpravidla tak, že vy hovoříte o tom, co vás zajímá nebo co důležitého vás právě napadne, zatímco poradce klade otázky a komentuje to co říkáte. Poradce nebo psychoterapeut s vámi budou mluvit o vašich pocitech, pomohou vám uvidět problém z jiného úhlu a upozorní vás na možnosti, které jste si možná neuvědomili. Poradce vám také pomůže hledat nový způsob řešení vaší situace.

Většina poradců víc poslouchá, než mluví. Víc se ptají, než radí. Mohou vám dát i návrh řešení problému, ale jejich hlavním úkolem není převzít iniciativu, ale podpořit vás a reagovat na vaše podněty.

Jestliže řekne poradce něco, co ve vás vyvolá nepříjemný pocit či nejistotu, očekává, že si s ním o tom otevřeně promluvíte. Řešení konfliktů mezi vámi a vaším terapeutem může být dokonce nejlepším způsobem, jak se naučit řešit konflikty s ostatními lidmi. Důvodem k návštěvě poradce nebo psychoterapeuta může být takový osobní nebo rodinný problém, který přesahuje vaše možnosti řešení a je doprovázen nepříjemnými pocity – úzkostí, strachem, depresemi, pocity viny, smutkem, který nemůže odejít, obavami o zdraví, pocity odlišnosti, neskutečnosti, ztráty smyslu života apod.