Sociálně právní poradenství

Odborná pomoc v této oblasti se zaměřuje zejména na poskytování základních informací týkajících se právního uspořádání rozvodových a porozvodových vztahů (druhy rozvodu, co rozvodu předchází a co následuje), úpravy rodičovské zodpovědnosti (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, příp. do střídavé nebo společné výchovy, možnosti určení styku s dítětem), výživného (určení, zvýšení či snížení výživného dětí, ale i informace o vyživovacích povinností k jiným osobám) a  majetkových poměrů (majetkoprávní vyrovnání aj.). Poskytujeme také základní informace o podmínkách a možnostech uzavření manželství (včetně informací o možnosti uzavření předmanželské smlouvy), o určení otcovství, o úpravě opatrovnických vztahů, o možných řešeních hmotné a sociální nouze, o možnostech zrušení trvalého pobytu a jiné sociálně právní informace. Případně Vás můžeme nasměrovat na konkrétní instituci, která Váš problém řeší.

Můžeme Vám také poskytnou vzory návrhů (návrh na rozvod manželství, úpravu výchovy a výživy aj.), dohod (dohoda o majetkoprávním vyrovnání) či smluv(např. předmanželská smlouva aj.).