Krizová intervence

Krizová intervence je postup vhodný u lidí, kteří se potýkají s náročnou životní situací.

Odborník, který klientovi pomáhá vyrovnat se s krizí, by měl nejdříve zhodnotit následující aspekty krize:

  • co a kdy krizi vyvolalo
  • klientovi současné vztahy k lidem
  • klientův současný psychický stav (včetně sebehodnocení)
  • klientovu ochotu k přijetí pomoci
  • podobnost současné krize s minulými zážitky
  • způsob klientovi současné adaptace na krizi (včetně zisků, které mohou být neuvědomělé)
  • úroveň klientovy adaptace před vznikem krize

Žádoucím výsledkem krizové intervence je posílení klientovy schopnosti řešit náročnou situaci, a  to buď na základě strategií dříve vyzkoušených, nebo na základě postupů nově vytvořených. Spolu s tím by se mělo zlepšit i klientovo sebehodnocení, mělo by dojít i ke zmírnění nepříjemného emočního doprovodu krize (stavů úzkosti, deprese, agresivity)