O PORADNĚ

V čem Vám můžeme pomoci?

Pracovníci poradny pomáhají hledat řešení lidem v obtížných životních situacích. Poskytují odbornou radu a lidskou účast v otázkách osobnostních, vztahových, výchovných a sociálně právních.

Jak to v poradně probíhá?

První návštěvě říkáme vstupní pohovor
Tento rozhovor vede sociální pracovnice nebo poradce. Jeho účelem je poznat Vaší situaci, pojmenovat problém a domluvit se na konkrétním cíli spolupráce. V závěru rozhovoru si domluvíte termín další konzultace u pracovníka poradny, který Vám na základě své odbornosti může nejlépe pomoci.
Vstupní rozhovor trvá obvykle 45 – 60 minut.

Jakou formu spolupráce Vám můžeme nabídnout?

Individuální – tj. klient a poradce Párová – tj. pár a 1-2 poradci Rodinná – tj. rodina a 1-2 poradci Skupinová – 10 – 12 klientů a 2 poradci Vhodný způsob práce Vám navrhne sociální pracovnice nebo Váš poradce při vstupním rozhovoru. Záleží také na vás, kterému způsobu dáte přednost.

S jakými odborníky se v poradně setkáte?

manželský a rodinný poradce, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice více >> Dále je důležité vědět, že: Služby poradny jsou poskytovány zdarma a mohou mít anonymní charakter. Veškeré údaje o klientech jsou důvěrné.

AKTUALITY

24.04.2020 - Otevíráme rodinnou poradnu pro osobní konzultace od 12. 4. 2021

Objednávky jsou možné pouze telefonicky nebo emailem.
 

03.03.2020 - Žádáme klienty

Aby se v případě i počínajícího respiračního onemocnění přeobjednali na jiný termín návštěvy.
 

Napište nám

E-mail: info@poradna-cl.cz
 

ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou

Přehled příznaků, doporučení.
 

Zobrazit všechny

DOKUMENTY

Psychologické poradenství a psychoterapie

box_psychologicke-poradenstvi.jpg
Psychoterapie je záměrné, zdůvodněné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným profesionálem.
Více...

Sociálně právní poradenství

box_socialne-pravni-poradenstvi.jpg
Odborná pomoc v této oblasti se zaměřuje zejména na poskytování základních informací týkajících se právního uspořádání rozvodových a porozvodových vztahů
Více...

Krizová intervence

box_krizova-intervence.jpg
Žádoucím výsledkem krizové intervence je posílení klientovy schopnosti řešit náročnou situaci, a  to buď na základě strategií dříve vyzkoušených, nebo na základě postupů nově vytvořených.
Více...

Podpůrný rozhovor a relaxační cvičení

box_podpurny-rozhovor.jpg
Tato cvičení jsou založena na předpokladu, že naše mysl a tělo jsou navzájem těsně propojeny a vzájemně se ovlivňují.
Více...