ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou


Přehled příznaků:

 • Neschopnost soustředit se
 • Všeobecně nedostatečná pozornost
 • Extrémní aktivita
 • Neschopnost ovládat své chování
 • Impulzivita

 

Impulzivní příznaky:

 • Dítě reaguje, aniž vyslechne, co se po něm žádá
 • Dítě je (velmi) netrpělivé, má–li čekat, až přijde na řadu
 • Často skáče do řeči, dětem do rozehrané hry
 • Často ruší v hovoru ostatní

 

Osobnostní příznaky:

 • Časté vzestupy a poklesy emocí
 • Intenzivní pocity frustrace, neschopnost čelit problémům
 • Vznětlivost, pokud se nevyhoví jeho požadavkům
 • Nízká sociální adaptabilita
 • Problémy ve vztazích s vrstevníky
 • Úzkost, agresivita, oponování všemu

 

Příznaky nepozornosti:

 • Nepozornost k detailům
 • Chyby z nedbalosti při školní práci
 • Obtíže s udržením pozornosti, při úkolech vyžadujících soustředění
 • Potíže s organizací domácích úkolů i osobních věcí
 • Odmítání úkolů, vyžadujících míru odpovědnosti či mentální úsilí
 • Časté ztrácení hraček, pomůcek
 • Zapomnětlivost

 

Příznaky hyperaktivity:

 • Psychomotorický neklid; hraní s rukama či nohama
 • Nevydrží dlouhé sezení
 • Potřeba volného pohybu – běhání, lezení
 • Nepřiměřená mluva – často rychlá
 • Obtíže při úkonech vyžadujících soustředění
 • Nervozita a neklid

 

Doporučení pro rodiče:

 • Berte dítě takové, jaké je (nenese vinu za své projevy).
 • Buďte trpěliví, cesta ke zlepšení je dlouhá a není vždy snadná.
 • Pomáhejte dítěti objevit a podpořit jeho silné stránky. Pomáhá sport, hudba, tanec atd.
 • Pomozte dětem nastavit dosažitelné cíle a podporujte je, při jejich plnění.
 • Při plnění úkolů minimalizujte zdroje rozptylovaní pozornosti (vypínejte TV či jiné zdroje zvuku).
 • Pomáhá pravidelnost každodenních činností (stejný čas na učení, jídlo, koupání atd.)
 • Dbejte na to, aby si dítě udržovalo ve školních věcech, na pracovním stole, oblečení atd. pořádek.
 • Při komunikaci používejte krátké a srozumitelné věty. Volte klidný tón hlasu, přestože dítě nesplní zadaný úkol. Účinnější metodou je ke zlepšení dítě motivovat.
 • Podpořte děti, aby vždy dokončily úkoly, které začnou.
 • Příznaky ADHD jsou léčitelné. Léčba zvyšuje kvalitu života a fungování dětí i rodin.

 

Zdroj: Leaflet firmy Mylan- problematika ADHD

AKTUALITY

03.03.2020 - Žádáme klienty

Aby se v případě i počínajícího respiračního onemocnění přeobjednali na jiný termín návštěvy.
 

Napište nám

E-mail: info@poradna-cl.cz
 

Zobrazit všechny

DOKUMENTY

Psychologické poradenství a psychoterapie

box_psychologicke-poradenstvi.jpg
Psychoterapie je záměrné, zdůvodněné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným profesionálem.
Více...

Sociálně právní poradenství

box_socialne-pravni-poradenstvi.jpg
Odborná pomoc v této oblasti se zaměřuje zejména na poskytování základních informací týkajících se právního uspořádání rozvodových a porozvodových vztahů
Více...

Krizová intervence

box_krizova-intervence.jpg
Žádoucím výsledkem krizové intervence je posílení klientovy schopnosti řešit náročnou situaci, a  to buď na základě strategií dříve vyzkoušených, nebo na základě postupů nově vytvořených.
Více...

Podpůrný rozhovor a relaxační cvičení

box_podpurny-rozhovor.jpg
Tato cvičení jsou založena na předpokladu, že naše mysl a tělo jsou navzájem těsně propojeny a vzájemně se ovlivňují.
Více...