Bc. Nikola Bursová, LL.M.

sociální pracovnice, sociálně právní poradenství v oblasti rodinného práva