ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou

Přehled příznaků:

 • Neschopnost soustředit se
 • Všeobecně nedostatečná pozornost
 • Extrémní aktivita
 • Neschopnost ovládat své chování
 • Impulzivita

 

Impulzivní příznaky:

 • Dítě reaguje, aniž vyslechne, co se po něm žádá
 • Dítě je (velmi) netrpělivé, má–li čekat, až přijde na řadu
 • Často skáče do řeči, dětem do rozehrané hry
 • Často ruší v hovoru ostatní

 

Osobnostní příznaky:

 • Časté vzestupy a poklesy emocí
 • Intenzivní pocity frustrace, neschopnost čelit problémům
 • Vznětlivost, pokud se nevyhoví jeho požadavkům
 • Nízká sociální adaptabilita
 • Problémy ve vztazích s vrstevníky
 • Úzkost, agresivita, oponování všemu

 

Příznaky nepozornosti:

 • Nepozornost k detailům
 • Chyby z nedbalosti při školní práci
 • Obtíže s udržením pozornosti, při úkolech vyžadujících soustředění
 • Potíže s organizací domácích úkolů i osobních věcí
 • Odmítání úkolů, vyžadujících míru odpovědnosti či mentální úsilí
 • Časté ztrácení hraček, pomůcek
 • Zapomnětlivost

 

Příznaky hyperaktivity:

 • Psychomotorický neklid; hraní s rukama či nohama
 • Nevydrží dlouhé sezení
 • Potřeba volného pohybu – běhání, lezení
 • Nepřiměřená mluva – často rychlá
 • Obtíže při úkonech vyžadujících soustředění
 • Nervozita a neklid

 

Doporučení pro rodiče:

 • Berte dítě takové, jaké je (nenese vinu za své projevy).
 • Buďte trpěliví, cesta ke zlepšení je dlouhá a není vždy snadná.
 • Pomáhejte dítěti objevit a podpořit jeho silné stránky. Pomáhá sport, hudba, tanec atd.
 • Pomozte dětem nastavit dosažitelné cíle a podporujte je, při jejich plnění.
 • Při plnění úkolů minimalizujte zdroje rozptylovaní pozornosti (vypínejte TV či jiné zdroje zvuku).
 • Pomáhá pravidelnost každodenních činností (stejný čas na učení, jídlo, koupání atd.)
 • Dbejte na to, aby si dítě udržovalo ve školních věcech, na pracovním stole, oblečení atd. pořádek.
 • Při komunikaci používejte krátké a srozumitelné věty. Volte klidný tón hlasu, přestože dítě nesplní zadaný úkol. Účinnější metodou je ke zlepšení dítě motivovat.
 • Podpořte děti, aby vždy dokončily úkoly, které začnou.
 • Příznaky ADHD jsou léčitelné. Léčba zvyšuje kvalitu života a fungování dětí i rodin.

 

Zdroj: Leaflet firmy Mylan- problematika ADHD